Nøjsomhedsodde Print denne side
​Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at vindmølleprojektet ved Nøjsomheds Odde indebærer opstilling af 9 vindmøller med en kapacitet på minimum 30 MW og en totalhøjde på maksimalt 150 meter.
I forbindelse med opstilling af vindmøllerne skal nedtages 23 eksisterende vindmøller på 77 meter og en samlet kapacitet på 23 MW. Opstilling af de nye vindmøller vil cirka fordoble produktionskapaciteten i området.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.