Rødby-Fjord Print denne side
​Der er i ​VVM-redegørelsen og lokalplanen redegjort for opstilling af 11 vindmøller ved Rødby Fjord. Vindmøllerne opstilles på nordvest-sydøst gående linje, med en indbyrdes afstand på ca. 340 meter. Hver mølle har en navhøjde på 91,5 meter og en rotordiameter på 117 meter, hvilket giver en totalhøjde på lige under 150 meter. Hver vindmølle har en kapacitet på ca. 3,3 MW.
 
Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst 10 candela. En candela svarer til lyset fra et stearinlys på en meters afstand.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.