Skodsebølle Print denne side

​​Det fremgår af VVM-redegørelsen og miljørapport fra Lolland Kommune, at projektet indebærer opstilling af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter over terræn, idet møllerne har en navhøjde på 87 meter og en rotordia-meter på 126 meter. Der er tale om vindmøller af typen Vestas V126 med en effekt på 3,6 MW hver især. Vindmøllerne opstilles på en ret linje i sydøst gående retning med en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 330 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.