Saltø Gods Print denne side

​​Projektet omfatter opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Møllernes navhøjde er 91,5 m. over terræn og rotorens diameter er på 117 m. Hver mølle har en effekt på 3,3 MW. Vindmøllerne stilles på en lige række med en indbyrdes afstand på 510-515 m. Ifølge lokalplanen skal vindmøllerne have et ensartet udseende. Møllerne er malet i lys grå farve (RAL 7035), og vingernes overflade er behandlet, så de fremstår matte med et glanstal på ca. 30. Derved minimeres refleksioner fra glasfiberoverfladerne. På toppen af hver mølle monteres to lyskilder med lavintensivt rødt lys, som er aktiveret døgnet rundt. De to lyskilder skal sikre, at lyset altid er synligt i et vandret plan uanset vingernes position. Lyset skal have en effektiv intensitet på mindst 10 candela. 10 candela svarer til en 8,5 W glødepære.​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.