Bjerndrup Print denne side

Projektet består af ca. 93 hektar stort solcelleanlæg med en effekt på ca. 84 MW. Solpanelerne er etableret som faste installationer og har en totalhøjde på 3 meter. Endvidere har et antal distributionstransformer en maksimal højde på 3 meter. Stepup-transformere  har en maksimal højde på 6 meter. Der er endvidere opført teknikbygninger og transformere i ensartet materiale.​

Solcellepanelerne er opstillet i lige, parallelle række og er placeret på stativer. Solcelleanlægges paneler er antirefleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner og farverne på panelerne er mørk grå og kan have et varieret udtryk, der ændre sig efter lysets intensitet.​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.