Du er her: Skip Navigation LinksAabenraa Kommune > Bølå
Bølå Print denne side
​Projektet indeholder 8 nye vindmøller i et eksisterende vindmølleområde ved Bølå, tæt på den dansk-tyske grænse, ca. 7,5 km syd for Tinglev. Vindmøllerne skal hver især have en navhøjde på 60 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på 100 meter.
Vindmøllerne har en effekt på 2 MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt på 16 MW for de 8 vindmøller. Vindmøllerne opstilles på en ret linie med en indbyrdes afstand på ca. 300 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.