Du er her: Skip Navigation LinksÆrø Kommune > Vejsnæs
Vejsnæs Print denne side
​Projektet indeholder tre nye store vindmøller ved Vejsnæs på den sydlige del af Ærø. Vindmøllerne skal hver især have en navhøjde på 59,9 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på 99,9 meter for hver vindmølle.
Møllerne får en effekt på 2 MW, hvilket giver en samlet installeret effekt på 6 MW for området. Vindmøllerne opstilles på en ret linie med en indbyrdes afstand på ca. 365 meter.
Som en del af projektet nedtages 3 eksisterende vindmøller på den nordlige del af Ærø.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.