Ravlundvej Print denne side
​Det foreliggende projekt indebærer ifølge VVM-redegørelsen opstilling af tre vindmøller med en effekt på hver 2,3 MW på landbrugsarealer ved Ravlundvej, nord for Filskov. Vindmøllerne vil blive opstillet på en mindre bakkeø mellem Hejnsvig Bakkeø og Blåhøj Bakkeø.

Tårnene vil have en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 92,6 meter, hvilket giver en totalhøjde på ca. 126,5 meter. Vindmøllerne skal ifølge lokalplanen opstilles på en ret linje og med en ensartet indbyrdes afstand.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.