Du er her: Skip Navigation LinksEsbjerg Kommune > Måde
Måde Print denne side
​Projektet indeholder 4 forsøgsvindmøller, 1-2 meteorologimaster, samt mulighed for op til 2 markeringsmaster til lysmarkering for flytrafik hen over området, i et område der nu bruges som vindmøllepark og ligger i umiddelbar forbindelse med Esbjerg Havns industrikvarter.
 
Vindmøllerne får en højde af op til 200 meter, og vil være prototype-vindmøller, dvs. vindmøller der ikke er serieproducerede, og ikke er produktionsvindmøller. Forsøgsvindmøllerne opstilles på en let buet linie, med en indbyrdes afstand af ca. 500 meter.
Som en del af projektet nedtages 14 eksisterende vindmøller i området, mens 2 resterende vindmøller i området nedtages når de er udtjente, hvilket formodes at være om ca. 10 år. 


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.