Odense ny Havneterminal Print denne side
​Projektet omhandler 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m hver med en kapacitet på op til 3,3 MW. Vindmøllerne vil have et fundament på ca. 20 x 20 m, mens vingernes diameter er på op til 120 meter. Vindmøllerne vil være malet hvide og afmærket med to lavintensive
røde faste lys på toppen af nacellen (vindmøllehuset).

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.