Stevning Print denne side


Solcelleparken består af et 35 hektar stort solcelleanlæg beliggende ved Stevning i et kuperet terræn. Solcellerne er placeret i lige parallelle rækker orienteret mod syd, og er etableret som faste installationer. Anlægget er installeret med en effekt på ca. 34 MWp DC / 27 MW AC.
Panelernes højde i forhold til terrænet varierer, men overstiger ikke 3 m. Mindre distributionstransformer har en max. højde på 3 m og er tilkoblet en step-up transformer placeret centralt i området.
Step-up transformeren har en max. højde på 6 m.
Panelerne er antirefleks-behandlet for, at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Arealerne under solcellerne er tilsået med græs og påtænkes afgræsset med får. Beplantningsbæltet har en bredde på mindst 5 m rundt om anlægget, og anlægget er indhegnet med trådhegn, der muliggør mindre dyrs bevægelighed.
​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.