Du er her: Skip Navigation LinksTønder Kommune > Vindtved
Vindtved Print denne side

​​Det fremgår af VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen, at projektet indebærer opstilling af seks nye Vestas vindmøller på 3,45 MW med en navhøjde på 87,0 meter over terræn, en rotordiameter på 126 meter og en totalhøjde på ca. 150 meter til vingespids i topposition. Vindmøllerne opstilles på en lige linje parallelt med den tyske grænse med ens indbyrdes afstand på ca. 392 meter.​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.