Du er her: Skip Navigation LinksVarde Kommune > Mejls
Mejls Print denne side

​​​

Projektet omfatter opstillingen af et ca. 65 ha stort solcelleanlæg beliggende ved Mejls. Solcellerne etableres som faste installationer og anlægget installeres med en effekt på ca. 52 MW. Anlægget er sydvendt og panelerne opstilles i lige, parallelle rækker. Solcellepanelerne placeres på stativer, og panelerne antirefleks-behandles for at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Der opføres mindre teknikbygninger og transformere.

Solcelleanlægget omgives af afskærmende beplantning. Beplantningsbæltet har en bredde på mindst 5 m. omkring anlægget, og anlægget indhegnes med trådhegn på beplantningsbæltets inderside. Trådhegnet etableres som et bredt masket vildthegn. Arealerne under solcellerne tilsås med græs og påtænkes afgræsset af får, og der opstilles læskure i det omfang, det er nødvendigt for dyreholdet. Solcellernes højde i forhold til terræn varierer, men overstiger ikke 3 m. Mindre distributionstransformere har en max. højde på 3 m. og tilkobles en stepup-transformer, som placeres centralt i området. Stepup-transformeren vil få en højde på max. 6 m. I tilknytning hertil etableres koblingsudstyr, herunder en switching-station med en højde på ca. 3,5 m.

​​Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.