Du er her: Skip Navigation LinksVarde Kommune > Ovnbøl
Ovnbøl Print denne side

​​Projektet består af fire vindmøller, der skal opstilles på en ret linje med en ensartet indbyrdes afstand på ca. 310 meter. Møllernes navhøjde er 90 meter, og rotordiameteren er 101 meter, svarende til en totalhøjde på 140,5 meter. Hver vindmølle har en installeret effekt på 3 MW.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.