Du er her: Skip Navigation LinksHjem > Værditabsanmeldelse
Værditabsanmeldelse Print denne side

Projektet som anmeldelsen vedrører:


 

Oplysninger om beboelsesejendommen, der anmeldes for:


Valid.
Please fill out this field.
 


 


 


 
Ligger din beboelsesejendom udenfor seks gange højden af nærmeste vindmølle eller over 200 meter fra solcelleanlægget, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. på reg.nr. 0216, kontonr. 4069072518. Angiv venligst ejendommens adresse samt navnet på mølleprojektet på indbetalingen. Gebyret tilbagebetales, hvis der tilkendes værditab, der indgås aftale med opstiller eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles. Er der tvivl om, hvorvidt beboelsesejendommen ligger inden for den nævnte afstandsgrænse, så kontakt venligst sekretariatet for Taksationsmyndigheden
 

Oplysninger om ejer:


 

 


 


 

Evt. begrundelse for, hvorfor beboelsesejendommen taber i værdi:


 


Hvis du som ejer ønsker en partsrepræsentant/fuldmagtshaver skal du kontakte sekretariatet. Eventuelle bilag fremsendes til sekretariatet på post@tksm.dk