​Som opstiller af vindmøller eller solcelleanlæg vil du blive pålagt at udarbejde materiale til brug for Taksationsmyndighedens sagsbehandling. Vejledning til brug for udarbejdelse af materialet kan findes på hjemmesidens forside. 

Derudover skal I som opstiller indhente oplysninger om hvilke støjgrænseværdier, der er gældende for området. Altså om der er tale om grænseværdierne for område for støjfølsom arealanvendelse på 37 dB(A) ved 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s eller grænseværdierne for spredt bebyggelse i det åbne land på 42 dB(A) ved 6 m/s og 44 dB(A) ved 8 m/s, jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 135 af 7. januar 2019. Oplysningerne skal indhentes og fremsendes til sekretariatet forud for besigtigelsen.


Fakturering af omkostninger

Opstiller skal efter Ve-lovens § 11, afholde sagsomkostninger til Taksationsmyndigheden og til sekretariatet i de sager, hvor Taksationsmyndigheden tilkender et værditab.

Sagsomkostninger består af følgende:

 • ​Sagsforberedelse – herunder oprettelse af projekt, sag, kvittering, opslag i tingbogen, OIS og undersøgelse af gebyrpligtige eller ej
 • Orientering af opstiller om besigtigelsesdato
 • Fremsendelse af påkrav til opstiller om besigtigelsesmateriale
 • Udarbejdelse af kravanmelderliste
 • Ruteplanlægning
 • Print og pak af materiale
 • Orientering om besigtigelse
 • Besigtigelser herunder transport 
 • Udarbejdelse af afgørelser
 • Fremsendelse af afgørelser til opstiller og ejer
 • Sagsbehandling vedr. gebyr (fx tilbagebetaling)
 • Udgifter til evt. omkostninger forbrugt på genoptagelsessager og dispensationssager, indtil afregning af opstiller
 • Sekretariatets tid til behandling af afregningssager af honorar til Taksationsmyndigheden og omkostninger til opstiller
 • Udgifter til hotel, billeje, transportudgifter og forplejning ifb. med en besigtigelse​