Try (Gingsholm) Print denne side

​​Projektet omfatter tre forsøgsvindmøller, som placeres cirka 3 km sydvest for Dronninglund og nær Try. Der planlægges opstillet tre traditionelle vindmøller fra projektets start, der skal indsamle referencemateriale. Efterfølgende forventes én eller flere af møllerne nedtaget og udskiftet med forsøgsvindmøller.
Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på minimum 3 MW og skal have en totalhøjde på 135-150 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linje med ens indbyrdes afstand på ca. 473 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.